Droomdagen

Bij Stichting Dreamcatchers organiseren groepjes autochtone Nederlanders en nieuwkomers samen een droomdag voor een vrouw met een vluchtelingenachtergrond. Diezelfde vrouw organiseert daarna in een nieuw groepje iets moois voor een ander.

De Droomdag is een dagvullend programma dat begint met een heerlijk ontbijt op een bijzondere plek, gevolgd door een passende belevenis en afgesloten met een diner met familie, buren of vrienden. De middagactiviteit speelt in op de wens van de droomvrouw.

De vrouwen worden actief betrokken en mogen, nadat een Droomdag voor hen is gerealiseerd, in teamverband een Droomdag voor een ander organiseren. Zo worden ze opgenomen in een warm sociaal netwerk en leren ze over de Nederlandse gebruiken en taal.

Dit draagt bij aan het bevorderen van het welzijn en de maatschappelijke integratie van vrouwelijke vluchtelingen in Nederland.